Dokumenty

ŠVP ŠK
ŠVP ŠD
Výroční zpráva 
Školní řád
Pravidla pro hodnocení žáků
Vnitřní řád ŠD, ŠK 
Vnitřní řád ŠJ
Navrh rozpočtu 2021
Návrh střednědobého výhledu 2022-2023
Schválený rozpočet 2020
Schválený střednědobý výhled 2021-2022