☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Družina a klub

Vedoucí vychovatelka: Drahomíra Opálková
Vychovatelky: Veronika Brabcová – Bc. Markéta Matušová – Marcela Norková  – Beata Slavíčková

Přihlášku si také můžete vyzvednout u paní vychovatelky Opálkové osobně.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu: 150 Kč měsíčně za jednoho žáka

Výše úplaty pro žáky se zkráceným pobytem – do 14:00: 120 Kč měsíčně za jednoho žáka


» Provoz : – PO-PÁ v době od 11.15 hod. do 16.30 hod.

RANNÍ DRUŽINA – PO – PÁ v době od 6.20 hod. do 7.20 hod.  (zadní vchod do školy)


» REŽIM DNE: 

Odpočinková činnost – prohlížení knih a časopisů – čtení nebo poslech pohádek – klidové hry 

Rekreační činnost – pohybové hry – námětové hry – hry ve skupinkách 

Zájmová činnost – hra na hudební nástroj – různé výtvarné techniky(lepení,stříhání,kreslení….) – zpěv písní 

Příprava na vyučování – procvičování učiva formou didaktických her – získávání dalších poznatků během vycházek, práce s knihou, časopisy, počítačem…

přihláška ŠD
uvolnění z družiny