Družina a klub

Vychovatelky: Marcela Norková – Drahomíra Opálková – Anna Marková – Mgr. Miroslava Špůrková

Přihlášku si také můžete vyzvednout u paní vychovatelky Norkové nebo Opálkové osobně.


» Provoz : – PO-PÁ v době od 11.15 hod. do 16.30 hod.


» REŽIM DNE: 

Odpočinková činnost – prohlížení knih a časopisů – čtení nebo poslech pohádek – klidové hry 

Rekreační činnost – pohybové hry – námětové hry – hry ve skupinkách 

Zájmová činnost – hra na hudební nástroj – různé výtvarné techniky(lepení,stříhání,kreslení….) – zpěv písní 

Příprava na vyučování – procvičování učiva formou didaktických her – získávání dalších poznatků během vycházek, práce s knihou, časopisy, počítačem…

přihláška ŠD
uvolnění z družiny
Poplatky za školní družinu a školní klub_1