☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Cena za jeden oběd od 1. 1. 2023: žáci 7-10 let 30 Kč, 11-14 let  32 Kč, od 15 let 34 Kč, cizí strávníci 70 Kč

Iveta Bechná, vedoucí ŠJ ZŠ Zašová

Tel. 571634057, mob. 734 479 241

POKYNY PRO ODBĚR OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI

První den nemoci žáka si mohou rodiče odebrat oběd ve školní jídelně pouze v době 10,00 – 10,30 hod. nebo dát jídlonosič ráno na vozík v jídelně a do 13,30 hod. odnést. Další možností je donést nádoby ráno ze zadní strany budovy (od rampy) a od 11 hod. vyzvednout.
Výjimečně může být jídlo v průběhu výdeje obědů vydáno do jednorázového boxu, který poskytne školní jídelna.


Odhlašování / změna  objednaných obědů z 1 na 2

– Obědy je možné odhlašovat (den předem do 13:30 hod)

– Obědy č. 1 je možné měnit na č. 2 pouze v předcházejícím týdnu (do pátku 13:30 hod)

– V přehledu objednávek je možné sledovat, který oběd je objednán a zda dítě oběd odebralo.

Projekt Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol:

Tak jako v minulém školním roce je naše škola je zapojená do školního projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. 

Žáci budou dostávat zdarma každou středu (popř. čtvrtek) ovoce, zeleninu nebo mléko, mléčný výrobek. Druh výrobku i množství si určuje dle zadaných kritérií dodavatel, kterým je Ovocentrum Valašské Meziříčí.

 Pokud to nesní ve škole, musí si vzít domů.