POKYNY PRO ODBĚR OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI

První den nemoci žáka si mohou rodiče odebrat oběd ve školní jídelně pouze v době 10,00 – 10,30 hod. nebo dát jídlonosič ráno na vozík v jídelně a do 13,30 hod. odnést. Další možností je donést nádoby ráno ze zadní strany budovy (od rampy) a od 11 hod. vyzvednout.
Výjimečně může být jídlo v průběhu výdeje obědů vydáno do jednorázového boxu, který poskytne školní jídelna.


Od ledna 2020 se zvyšuje cena za jeden oběd ve školní jídelně pro žáky a zaměstnance o 1 Kč (na potraviny).
Nové ceny budou dle věku žáků 24 Kč, 26 Kč, 28 Kč.
Cena pro „cizí strávníky“ bude vyšší o 3 Kč (na potraviny a ostatní náklady), tj. 55 Kč.

Odhlašování / změna  objednaných obědů z 1 na 2

– Obědy je možné odhlašovat (den předem do 13:30 hod)

– Obědy č. 1 je možné měnit na č. 2 pouze v předcházejícím týdnu (do pátku 13:30 hod)

– V přehledu objednávek je možné sledovat, který oběd je objednán a zda dítě oběd odebralo.

Projekt Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol 2019/2020:

Tak jako v minulém školním roce je naše škola je zapojená do školního projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. 

Žáci budou dostávat zdarma každou středu (popř. čtvrtek) ovoce, zeleninu nebo mléko, mléčný výrobek. Druh výrobku i množství si určuje dle zadaných kritérií dodavatel, kterým je Ovocentrum Valašské Meziříčí.

 Pokud to nesní ve škole, musí si vzít domů.