☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Název projektu: EU peníze školám
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1880

Projekt „EU peníze školám“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl realizován na ZŠ Zašová, okres Vsetín v období od 1. dubna 2011 do 30. září 2013. Cílem projektu bylo především zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy a za přispění digitálních technologií.

V rámci projektu pedagogičtí pracovníci absolvovali metodické kurzy zaměřené na:

            jazykový kurz ve Velké Británii (3 vyučující), metodický kurz AJ (3 vyučující) 

Nové poznatky ze vzdělávacích kurzů přispěly ke zvýšení motivace pedagogů začleňovat do výuky netradiční formy a metody práce a využívat k osvojování a procvičování učiva prezentace, internetové encyklopedie, výukové programy či interaktivní úlohy. Poskytnuté finanční prostředky byly použity nejen na úhradu vzdělávacích seminářů a kurzů pro pedagogické pracovníky, ale i na nákup IC technologií a ocenění pedagogů za tvorbu digitálních učebních materiálů.

Počítačová učebna byla vybavena 5 počítači Minifrime M6, tj. 30 uživatelských pracovišť a serverem Dell Power Edge T310, ve 4 kmenových učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule, dataprojektory a ozvučovací technika. Pro vlastní práci pedagogů bylo zakoupeno 15 notebooků. Díky projektu se značně vylepšila ICT gramotnost nejenom žáků, ale i pedagogů školy. Učitelé získali nové znalosti a dovednosti v oblasti přípravy na výuku prostřednictvím moderních technologií. V rámci šablony III/ 2 bylo vytvořeno a odpilotováno 540 digitálních učebních materiálů, se kterými pracují učitelé i žáci i po ukončení projektu.

Celkově lze konstatovat, že projekt splnil očekávané cíle, které jsme si v projektovém záměru stanovili. Škola získala potřebné podmínky pro zavádění nových metod a forem výuky prostřednictvím digitálních technologií. Žáci se mohou na počítačích aktivně vzdělávat a připravovat na výuku a vyučujícím usnadňují přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech.

Pokud máte zájem o digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu, kontaktujte zástupkyni ředitele školy:

Mgr. Kateřina Martinková

e-mail: zastupce@zszasova.cz

tel.: 571 634 020

Spolupráce SPŠS  Valašské Meziříčí se ZŠ Zašová – projekt: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
č. p. CZ.1.07/1.1.00/44.0010