☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín


e-mailové adresy jednotlivých pedagogických zaměstnanců jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@zszasova.cz

školní rok 2023/2024, aktualizace k 1. 2. 2024

» Vedení školy

Mgr. Tomáš Brňovják – ředitel školy 
Mgr. Kateřina Martinková – zástupce ředitele školy

» Pedagogičtí zaměstnanci 

Třídní učitelé

PaedDr. Svatoslava Nohavicová, třídní učitelka 1. A

Mgr. Ludmila Hyjánková, třídní učitelka 1. B

Mgr. Emília Zabrucká, třídní učitelka 2. A

Mgr. Jana Kohoutková, třídní učitelka 2. B

Mgr. Michaela Steinerová, třídní učitelka 3. A

Mgr. Pavlína Čížová, třídní učitelka 3. B

Mgr. Jana Gabryšová, třídní učitelka 4. A

Mgr. Dita Vaiglová, třídní učitelka 4. B

Mgr. Simona Jakubíková, třídní učitelka 5. A

Mgr. Lenka Garaiová, třídní učitelka 5. B

Mgr. Věra Dopiráková, třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Irena Pollaková, třídní učitelka 7. A třídy

Mgr. Bohuslava Juřicová, třídní učitelka 7. B třídy

Mgr. Rosana Kolomazníková– výchovný poradce, třídní učitelka 8. A

Mgr. Šárka Hendrychová, třídní učitelka 8. B

Mgr. Miloslav Vymazal, třídní učitel 9. A

Mgr. Martina Zbrožková, třídní učitelka 9. B

Netřídní učitelé

Ing. Bc. Kateřina Holčáková

Bc. Leona De La Hoz

Mgr. Jaromír Krčmář

Mgr. Gerda Sobotková

Bc. Kateřina Slezáková

Mgr. Jaromír Štěpán

Asistenti pedagoga

Lucie Košárková

Beata Slavíčková

Jitka Blaťáková

Irena Miklová

Mgr. Dagmar Heraltová

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Rosana Kolomazníková– výchovný poradce

Mgr. Jarmila Mertová – školní speciální pedagog

Mgr. Michaela Steinerová – školní metodik prevence

Mgr. Martina Přikrylová – školní psycholog

Školní družina a klub

Drahomíra Opálková – vedoucí vychovatelka

Veronika Brabcová

Bc. Markéta Matušová

Marcela Norková 

Beata Slavíčková- ŠK

» Správní zaměstnanci

Ludmila Nohavicová- účetní

Petr Bechný – školník 

úklid

Ivana Hambálková

Iveta Kalinová

Šárka Matušová

školní kuchyně

Iveta Bechná – vedoucí 

Jana Urbanová

Petra Danielová

Pavla Koláčková

Andrea Krůpová

sportovní hala

Miroslav Rajnoch

Dagmar Krůpová