Školní klub

vychovatelka: Beata Slavíčková
beata.slavickova@zszasova.cz
Tel.: 571 634 020 (kancelář školy)