Školní klub

vychovatelka: Drahomíra Opálková
drahomira.opalkova@zszasova.cz