Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu:      13.  dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Týká se dětí, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022. Jsou to děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

S sebou: občanský průkaz rodičů , rodný list dítěte

Náhradní termín zápisu: 20. 4. 2022

Zajímavé odkazy:

PŘEDŠKOLNÍ PORADNA

Úkoly pro předškoláky

CHYSTÁME SE DO PRVNÍ TŘÍDY

Co má dítě umět před zahájením školní docházky?

Jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

Jak vybrat školní brašnu?