Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu:         14. 4. 2021 – 23. 4. 2021 – bez osobní přítomnosti dětí

Týká se dětí, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021. Jsou to děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zajímavé odkazy:

PŘEDŠKOLNÍ PORADNA

Úkoly pro předškoláky

CHYSTÁME SE DO PRVNÍ TŘÍDY

Co má dítě umět před zahájením školní docházky?

Jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

Jak vybrat školní brašnu?