☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu:      10.  dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin

Týká se dětí, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024. Jsou to děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

S sebou: občanský průkaz rodičů , rodný list dítěte

Náhradní termín zápisu: po domluvě s ředitelem školy, tel.: 571 634 555

Zajímavé odkazy:

PŘEDŠKOLNÍ PORADNA

Úkoly pro předškoláky

CHYSTÁME SE DO PRVNÍ TŘÍDY

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Co má dítě umět před zahájením školní docházky?

Jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?