1. 6.                 Výlet na farmu- 2. ročník

2. 6.                 Výlet 5. A a 5. B do Valašského Meziříčí

4. 6.                 JE Dukovany (virtuálně)- 9.A

4. 6.                 Beseda k volbě povolání s pracovníky ÚP Vsetín- 8. ročník

10. 6.               Nejde ve škole el. proud- běžný provoz školy kromě ŠJ

                        Výlety některých tříd

14. 6.               JE Dukovany (virtuálně)- 9.B

15. 6.               Nejde ve škole el. proud- běžný provoz školy kromě ŠJ

                        Výlety některých tříd

18. 6.               Školní výlet 9.A

18. 6.               Sportovní den- 5.A, 5.B

24. 6.               Pedagogická rada

25. 6.               Hry v přírodě pro I. stupeň- 9.A

30. 6.               Slavnostní odevzdání knižních odměn – ŠJ  

                        Slavnostní rozdání vysvědčení

Hlavní prázdniny: Od 1. července do 31. srpna 2021

Začátek školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021