5. 1.                 Recitační soutěž       

                        Účast :             1. A, 1. B

5. – 11. 1.        Lyžařský výcvik žáků 2. a 3. ročníku

                        Místo:              Lyžařský areál Bílá – Mezivodí

12. – 18. 1.      Lyžařský výcvik žáků 1. a 4. ročníku

                        Místo:              Lyžařský areál Bílá – Mezivodí

20. 1.               Pedagogická rada                   

24. 1.               Knihovna Valašské Meziříčí

Účast :             1. A

                        Čas :                8:15 – 10:30

24. 1.               Knihovna Valašské Meziříčí

Účast :             1. B

                        Čas :                8:15 – 10:30

26. 1. – 2. 2.    Lyžařský výcvik žáků 5. a 8. ročníku (pouze lyžaři)

                        Místo:              Lyžařský areál Bílá – Mezivodí

31. 1.               Rozdání výpisu z vysvědčení

                        I. stupeň 4. vyučovací hodinu, II. stupeň 5. vyučovací hodinu

Výhled na únor

4. 2.                 Pololetní prázdniny

7. – 13. 2.        Jarní prázdniny