2. 3.                 Tajemství lesa (výukový program)

                        Účast:              1. – 5. ročník

                        Místo:              velká tělocvična ZŠ

                        Čas:                 1. r.+ 2. A- 8:00, 2. B+ 3. A+ 4. A- 9:00, 3. B+ 4. B+ 5.- 10:00

                        Zodpovídá:     Kohoutková, škola přispívá 20 Kč/žáka

2. 3.                 Dětský karneval

                        Účast:              1. – 5. ročník

                        Místo:              Jídelna ZŠ

                        Čas:                 14:00 – 16:00 hodin

                        Zodpovídá:     vychovatelky ŠD a ŠK

6. 3.                 On-line ZOO

                        Účast:              3. A, 3. B

                        Místo:              kmenové učebny

                        Čas:                 3. A- 2. a 3.h., 3. B- 4. a 5.h.

                        Zodpovídá:     Pavelková + TU

9. 3.                 Recitační soutěž

                        Účast:              vybraní žáci 1. stupně + K. Pobořilová 6. B

                        Místo:              SVČ Valašské Meziříčí (Domeček)

                        Čas:                 8:00 – 12:00 hodin

                        Zodpovídá:     Čížová

14. 3.               Fotografování žáků 1. ročníku

                        Účast:              1. ročník

                        Místo:              třídy 1. ročníku

                        Čas:                 9:00 – 11:00 hodin

                        Zodpovídá:     Kohoutková, Zabrucká

14. 3.               Konverzace v AJ- okresní kolo

                        Účast:              K. Trčková 6. A, N. Korytárová 9. A

                        Místo:              ZŠ Vyhlídka Val. Meziříčí

                        Čas:                 8:00 – 12:00 hodin

                        Zodpovídá:     Vymazal

17. 3.               Matematický KLOKAN

                        Účast:              vybraní žáci 2. – 9. roč.

                        Místo:              kmenové učebny, ŠJ

                        Zodpovídá:     Martinková

23. 3.               Projekt Veselé zoubky

                        Účast:              1. A, 1. B

                        Místo:              kmenové učebny

                        Čas:                 9:30 – 11:00 hodin

                        Zodpovídá:     Kohoutková, Zabrucká

24. 3.               MARBO- výchovný koncert „Písničky a jejich úkoly“

                        Účast:              1. stupeň

                        Místo:              velká tělocvična ZŠ Zašová

                        Čas:                 10:00 hodin

                        Zodpovídá:     Kohoutková

27. 3.               Divadelní představení- Vznik ČSR 1918

                        Účast:              8. a 9. ročník

                        Místo:              KZ Valašské Meziříčí

                        Čas:                 9:30 – 11:20 hodin

                        Zodpovídá:     Dopiráková, cena 60 Kč + doprava

30. 3.               Biologická olympiáda kat. D – okresní kolo

                        Účast:              L. Plandorová, K. Trčková- 6. A +A. Bartošíková 7. A ?

                        Místo:              Valašské Meziříčí

                        Čas:                 celý den

                        Zodpovídá:     Píšová