☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

4. 9.                 Slavnostní zahájení školního roku

                        1. ročník 7:40 v jídelně

5. 9.                 Zahájení plaveckého výcviku

                        Čas: 9:40 – 11:30

                        Účast: 2. B, 3. A, 3. B

                        Místo: Rožnov pod Radhoštěm

                        Zodpovědná osoba: Kohoutková, Čížová, Steinerová

6. – 8. 9.          Republikové finále OVOV

                        Účast: P. Čech 8. A

                        Místo: Brno

                        Zodpovědná osoba: Hendrychová

7. 9.                 Adaptační den

                        Čas: 7:40 – 12:05

                        Účast: 6. třída

                        Místo: učebna 6. třídy, hřiště (tělocvična) ZŠ Zašová

                        Zodpovědná osoba: Přikrylová, Pavelková, Dopiráková

7. 9.                 Zahájení plaveckého výcviku

                        Čas: 9:40 – 11:30

                        Účast: 2. A, 4. A, 4. B

                        Místo: Rožnov pod Radhoštěm

                        Zodpovědná osoba: Zabrucká, Štěpán, Vaiglová

12. 9.               Informativní schůzky prvních ročníků

                        Čas: 15:00

                        Účast: TU, zákonní zástupci

                        Místo: učebny 1. ročníků

                        Zodpovědná osoba: Nohavicová, Hyjánková

14. 9.               Den s Besipem

                        Čas: 7:20 – 10:30 hodin

                        Účast: 3. + 5. ročník

                        Místo: Valašské Meziříčí

                        Zodpovědná osoba: Steinerová, Čížová

19. 9.               Dopravní hřiště

                        Čas: 7:40 – 11:00

                        Účast: 4. A, 4. B

                        Místo: Valašské Meziříčí

                        Zodpovědná osoba: Gabryšová, Vaiglová

21. 9.               Provozní porada

                        Čas: 13:45

21. 9.               Třídní schůzky 2. – 9. ročník:

Čas:  I. stupeň – 15:00 hodin, II. stupeň – 15:30 hodin

28. 9.               Státní svátek