1. 6.                 Školní výlet

                        Účast:              4., 5. A, 5. B

2. 6.                 Atletický čtyřboj – okresní kolo

                        Účast:              výběr žáků 6. – 9. ročníku

2. 6.                 Zápis do 1. třídy ukrajinských dětí na školní rok 2022/2023

6. 6.                 Život v pohybu

                        Účast:              1. stupeň

6. – 7. 6.          ZAV Ostrava 2022

Účast:              vybraní žáci

7. 6.                 Školní výlet

Účast:              2. A, 2. B

8. 6.                 První pomoc

Účast:              4., 5. A, 5. B

8. 6.                 Beseda partnerství + antikoncepce

                        Účast:              9. ročník

9. 6.                 Předškoláci ve škole

                        Účast:              předškoláci

9. 6.                 Školní výlet

                        Účast:              6. A

9. – 10. 6.        ZAV Junior Opava

                        Účast:              vybraní žáci

10. – 12. 6.      Celostátní kolo recitační soutěže

                        Účast:              L. Maliňáková

10. 6.               Divadlo nekouše

Účast:              7. a 8. ročník

10. 6.               Písničky pro draka

Účast:              1., 2. a 3. ročník

10. 6.               Letní jarmark

Účast:              5. B

14. 6.               Pasování na čtenáře

Účast:              1. A, 1. B

15. 6.               Školní výlet

                        Účast:              8. B

15. – 16. 6.      Školní výlet

Účast:              9. ročník

20. 6.               Školní výlet

                        Účast:              7. A, 7. B

21. 6.               Školní výlet

                        Účast:              8. B

21. 6.               Jakpak si hráli Valášci malí

Účast:              3. A

22. 6.               Sportovní rozlučkové odpoledne

Účast:              5. A, 5. B

23. 6.               Pedagogická rada

29. 6.               Sportovní den

Účast:              2. stupeň

30. 6.               Slavnostní odevzdání knižních odměn – ŠJ  
                        Čas:     
I. st. 7.45 hod.          II. st. 8.30 hod

                        Slavnostní rozdání vysvědčení

Hlavní prázdniny: Od 1. července do 31. srpna 2022

Začátek školního roku 2022/2023: čtvrtek 1. září 2022