1. 9.                  Slavnostní zahájení školního roku

                        Provozní porada – zač. 9:00 hod.

                        Schůzka s rodiči žáků 7. B

                        Čas: 14:00 – 14:30

2. – 4. 9.          Republikové finále OVOV

                        Účast: vybraní žáci

                        Místo: Brno             

2. 9.                 Zahájení plaveckého výcviku

                        Čas: 9:30 – 11:30

                        Účast: 2. ročník

                        Místo: Rožnov pod Radhoštěm

7. 9.                 Informativní schůzky prvních ročníků

                        Čas: 15:00

                        Účast: TU, zákonní zástupci

                        Místo: učebny 1. ročníků

9. 9.                 Den s Besipem- Bezpečně do školy

                        Čas: 7:10 – 10:40

                        Účast: 3. A, 3. B

                        Místo: Valašské Meziříčí

14. 9.               Hra v knihách Petra Nikla

                        Čas: 7:15 – 10:30

                        Účast: 6. A

                        Místo: Knihovna Valašské Meziříčí

15. 9.               T-Mobile olympijský běh

                        Čas: 8:00 – 13:00

                        Účast: přihlášení žáci školy

                        Místo: školní hřiště

20. 9.               Hra v knihách Petra Nikla

                        Čas: 7:15 – 10:30

                        Účast: 6. B

                        Místo: Knihovna Valašské Meziříčí

23. 9.               Provozní porada

                        Čas: 13:30 – 14:30

23. 9.               Třídní schůzky 2. – 9. ročník:

                        Program:         1. Informace rodičům o hlavních úkolech školy v r. 2021 – 2022
                                               2. Třídní záležitosti

Čas:  I. st. – 15:00 – 16:30 hod., II. st. – 15:00 – 16:30 hodin

28. 9.               Státní svátek