☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Vybavení dílen v Základní škole Zašová

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Registrační číslo: MaS05-20/012

Program: PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Trvání projektu:
 1. 9. 2020 – 31. 7. 2021

Účel dotace: Vybudování 15-ti žákovských pracovišť

Celkové způsobilé výdaje projektu: 214 291 Kč

Poskytnutá dotace
: neinvestiční ve výši 150 000 Kč

Finanční podíl ZŠ Zašová: 64 291 Kč