Konzultace s třídními učiteli – seznámení s plánem školy, hlavními úkoly

úterý 6. 9. 2022 od 15:30h. – 1. ročník

čtvrtek 22. 9. 2022 od 15h. – 2. – 5. ročník, od 15:30 – 6. – 9. ročník

Den otevřených dveří – informace o prospěchu a chování

čtvrtek 1. 12. 2022 – 1. stupeň 15:00 – 16:30, 2. stupeň 15:30 – 17:00

čtvrtek 13. 4. 2023 – 1. stupeň 15:00 – 16:30, 2. stupeň 15:30 – 17:00

Individuální konzultace – kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě termínu schůzky s konkrétním vyučujícím.