Konzultace s třídními učiteli – seznámení s plánem školy, hlavními úkoly

úterý 7. 9. 2021 od 15h. – 1. ročník

čtvrtek 23. 9. 2021 od 15h. – 2. – 5. ročník, od 15:30 – 6. – 9. ročník

úterý 9. 11. 2021 od 15h. – 1. ročník

Den otevřených dveří – informace o prospěchu a chování

čtvrtek 2. 12. 2021 15:00 – 16:30 Informace o prospěchu a chování – vzhledem k aktuální situaci individuální konzultace po domluvě s učitelem v týdnu 29. 11. – 3. 12.

čtvrtek 7. 4. 2022 – 1. stupeň 15:00 – 16:30, 2. stupeň 15:30 – 17:00

Individuální konzultace – kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě termínu schůzky s konkrétním vyučujícím.