Konzultace s třídními učiteli – seznámení s plánem školy, hlavními úkoly

úterý 7. 9. 2021 od 15h. – 1. ročník

čtvrtek 23. 9. 2021 od 15h. – 2. – 5. ročník, od 15:30 – 6. – 9. ročník

Den otevřených dveří – informace o prospěchu a chování

čtvrtek 2. 12. 2021 15:00 – 16:30 Informace o prospěchu a chování

čtvrtek 7. 4. 2022 15:00 – 16:30 Informace o prospěchu a chování

Individuální konzultace – kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě termínu schůzky s konkrétním vyučujícím.