13. 10. 2020 

Konzultace s třídními učiteli – seznámení s plánem školy, hlavními úkoly, třídní problémy, vstupní prověrky


1. 12. 2020 

Den otevřených dveří – informace o prospěchu a chování


13. 4. 2021 

Den otevřených dveří – informace o prospěchu a chování

Den konání úterý – I. st. 14.45 – 16.15 hodin
                           II. st. 15.00 – 16.30 hodin

Individuální konzultace – kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě termínu schůzky s konkrétním vyučujícím.