Pozn.: 1. 9. 2021 -lichý týden (stejně jako v kalendáři) 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

(září – listopad 2021-10 lekcí) – informace podají třídní učitelky

4. ročník – PONDĚLÍ -odjezd od školy 9:40, návrat cca 12:15 – povinný dle ŠVP

5. ročník – PONDĚLÍ -odjezd od školy 9:40, návrat cca 12:15 – zdokonalovací (pouze pro přihlášené)

2. ročník – ČTVRTEK -odjezd od školy 9:40, návrat cca 12:15 – předplavecký

(duben -červen 2022 -10 lekcí) – informace podají třídní učitelky

  1. lekce proběhnou 20. a 21. dubna 2022

STŘEDA – 1.A – předplavecký, 3.A – povinný dle ŠVP

ČTVRTEK – 1.B – předplavecký, 3.B – povinný dle ŠVP

odjezd od školy 7:40, návrat cca 10:15