☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve škole je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli, otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Naplňovat tyto předpoklady usiluje Školní poradenské pracoviště.


Školní poradenské pracoviště je na naší ZŠ zajišťováno primárně prostřednictvím výchovného poradce a školního metodika prevence. Sekundárně se poradenstvím zabývají třídní učitelé, vedení školy a ostatní učitelé.


Škola vytváří tzv. Minimální preventivní program. Je to základní prvek v realizaci preventivních aktivit s cílem předcházet nárůstu širokého spektra rizikových jevů. 

Je důležité zahájit včasnou prevenci v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací úměrně jejich věku, naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi o těchto tématech hovořit.

Školní prevence je na naší ZŠ zajišťována prostřednictvím školního metodika prevence, který spolupracuje s výchovným poradcem, vedením školy i s třídními učiteli.