☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve škole je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli, otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Naplňovat tyto předpoklady usiluje Školní poradenské pracoviště.