☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

zs-ss

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2021

CO ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO

 • maximální počet 2 přihlášek
 • termín odevzdání přihlášek do 1. března 2021
 • vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 31. ledna 2021
 • SŠ musí vyhlásit přijímací zkoušky:
  • jen jednotné = JPZ (zajišťuje CERMAT)
  • jen školní = ŠPZ
  • kombinace JPZ + ŠPZ

VARIANTY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 1. OBĚ ŠKOLY MAJÍ POUZE JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

JPZ se koná ve dvou řádných termínech12. 4. na jedné škole, 13. 4. na druhé škole. Počítá se lepší výsledek z M a lepší výsledek z ČJ.

 • JEDNA ŠKOLA MÁ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU, DRUHÁ ŠKOLA MÁ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

JPZ se koná ve dvou řádných termínech – 12. 4. i 13. 4., obě přijímací zkoušky se konají na té škole, která JPZ organizuje. Počítá se lepší výsledek z M a lepší výsledek z ČJ.

Školní přijímací zkouška se koná v jiný den než v termínu JPZ. 

 • OBĚ ŠKOLY MAJÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

Školní přijímací zkoušky se budou konat v jiných termínech než se konají JPZ.

 • ŠKOLA POŘÁDÁ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU I ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

V tomto případě platí varianta číslo 1 s tím, že JPZ a ŠPZ se konají ve stejný den.

VYSVĚDČENÍ

Součástí celkového bodového hodnocení uchazeče může být i vysvědčení ze ZŠ, kromě vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 (2. pololetí 8. třídy). 

ZRUŠENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pokud se na střední školu přihlásí méně uchazečů než škola nabízí míst, může škola po odevzdání přihlášek, nejpozději však do 8. března, rozhodnout o zrušení přijímacích zkoušek (jednotných i školních). Všichni uchazeči budou v tomto případě přijati. 

Pokud takto dojde ke zrušení JPZ na jedné střední škole a na druhé střední škole má uchazeč též JPZ, koná jednotnou zkoušku pouze jednou.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

Výsledky přijímacího řízení budou jednotně vyhlášeny mezi 28. dubnem – 30. dubnem 2021. Poté běží lhůta pro odevzdávání zápisových lístků. 

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete v přiloženém dokumentu MŠMT:

Sdílet příspěvek: