☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

rotacni2

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od  17. května 2021 se budou moci všichni žáci 1. stupně vzdělávat prezenčním způsobem ve škole.

Žáci 2. stupně v týdnu 17. 5. – 21. 5. pokračují v rotačním vzdělávání:

prezenčně: 6. B, 7. B, 9. B

distančně: 6. A, 7. A, 8., 9. A

Od 24. května by měl fungovat bez rotací i celý 2. stupeň ZŠ.

Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním antigenním testem.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

TESTOVÁNÍ:

I. stupeň – 1x týdně v pondělí – v kmenové třídě pod dohledem TU na začátku 1. vyuč. hodiny.  Žáci s doprovodem (rodičem, zákonným zástupcem) – sportovní hala – vchod branou mezi ZŠ a MŠ.

II. stupeň – 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žák se ráno nahlásí v kanceláři školy.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY – 7:10 – 7:20

Po přezutí v šatně se žáci neprodleně přesunou do svých kmenových tříd.

Zahájení testování: 7:25

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v určené místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup. Žádáme rodiče, aby měli telefon u sebe a byli připraveni žáky neprodleně vyzvednout, nebo aby vybavili žáka písemným sdělením, že v případě pozitivního výsledku testu může opustit školu individuálně bez doprovodu.

Žákům s pozitivním výsledkem testu bude vystaveno potvrzení. Je třeba kontaktovat praktického lékaře a požádat o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Testovat se nemusí žáci, kteří mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky COVID-19. Nutno doložit!

Zároveň se testovat nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Nutno doložit!

Výuka:

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin.

TV – možnost sportovat  venku – nosit cvičební úbor.

HV – stále bez společného zpěvu.

Nutné dodržování hygienických pravidel, desinfekce + pravidla 3R – (chirurgické) Roušky, čisté Ruce, Rozestupy.

V případě příznivého počasí je doporučen pobyt venku.

Školní stravování:

Prezenční výuka – žáci mají oběd přihlášený automaticky, obědvají v jídelně. Kdo obědy nechce, musí si je odhlásit.

Distanční výuka – odběr do jídlonosičů z rampy – kdo měl obědy přihlášené, má je přihlášené i nadále.

Přihlašovat/odhlašovat obědy je možné do pátku 13:30 hodin na e-mailu jidelna@zszasova.cz

Školní družina – běžný provoz (ruší se povinnost homogenních skupin).

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy v. r.

Sdílet příspěvek: