☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

zápis

Zápis do 1. ročníku 2022/2023

Týká se dětí, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022. Jsou to děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Další informace pro budoucí prvňáčky v sekci PRO PŘEDŠKOLÁKY

Sdílet příspěvek: