☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

» Základní škola Zašová   

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

 „Škola pro každého – škola pro všechny“

aktualizovaná verze k 1.9.2017


» Školní družina a školní klub    mají vypracovány své vlastní vzdělávací programy tak, aby splňovaly požadavky kladené na zájmové vzdělávání

Dokumenty jsou pro rodiče k dispozici u ředitele školy.