☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

mikulcice

Velká Morava jinak než z učebnice

9. října se po čtyřech letech uskutečnila historická exkurze, která se na naší škole stala již tradicí, s názvem XI. putování po slovanských chodníčcích. Při ní žáci sedmých ročníků mohli zhlédnout vystavené archeologické nálezy (nejrůznější nářadí, zbraně, gombíky, šperky, náušnice, ozdoby atd.) pocházející z raně středověkého hradiště u Mikulčic, které s velkou pravděpodobností bylo centrem prvního státního útvaru západních Slovanů – Velké Moravy. Vyslechli si také informace o osídlení daného území a prohlédli základy 2. kostela včetně odkrytých hrobů.

Po tomto úvodu měl přijít na řadu program „Postav si svůj kostel“, který je určen žákům 2. stupně a je zaměřen na výstavbu na hradišti, se kterou se žáci měli setkat v zábavné a aktivní formě. Děti byly rozděleny do týmů, ty se pak měly utkat v architektonické soutěži. Měly si vyzkoušet orientaci v mapě, pomocí vlastního těla určit vzdálenost nebo s využitím klacku a provazu vytyčit pravý úhel. Pomocí instrukcí nakonec „vykolíkovat“ i půdorysy několika místních kostelů. Větší část programu se však uskutečnit nemohla – zradilo počasí, rozpršelo se a hry a úkoly bohužel probíhaly ve venkovních prostorách.

Děti se jen stihly seznámit s měřením bez měřidel pomocí kroků a ve třech skupinách si vyzkoušely změřit určenou vzdálenost. Družstvo, které se krokováním dostalo nejblíže skutečné vzdálenosti, si mohlo v bílých rukavičkách potěžkat knížecí meč.

Druhá část exkurze proběhla v leteckém muzeu v Kunovicích. Bohužel nás déšť doprovázel i zde. Žáci si v rychlosti prohlédli vystavené exponáty, největším lákadlem se stal speciál, který přivezl „zlaté hochy“ z Nagana. Po asi půl hodinovém rozchodu mezi letadly jsme zmrzlí a unavení pokračovali vstříc domovu.

Mikulčice a Kunovice na shledanou za rok!

Mgr. Bohuslava Juřicová

Sdílet příspěvek: