☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

prváci

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na naší škole jsme letos přijali 46 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Do 1. ročníku v září nastoupí 38 žáků, u 8 dětí zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům zasíláno, seznam přijatých žáků (pod přiděleným registračním číslem) je kromě webových stránek zveřejněn i na vchodových dveřích do školy.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky zák. zástupcům zašleme poštou, nebo si jej mohou po předchozí domluvě (tel.: 571 634 020 nebo 704 609 153) osobně vyzvednout v kanceláři školy. 

Mgr. Tomáš Brňovják v.r.

Sdílet příspěvek: