☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

rotacni2

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od pondělí 12. dubna je  pro žáky 1. stupně umožněn návrat do školy. Školní výuka bude probíhat rotačně.

Každý lichý týden (od 12.4.): 

Prezenčně:  1.A, 2.A, 4.A, 5.A

Distančně: ostatní třídy

Každý sudý týden (od 19.4.):  

Prezenčně: 1.B, 2.B, 3. třída, 4.B, 5.B

Distančně: ostatní třídy

Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním antigenním testem.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění. 

Testování  na naší škole bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY – budova školy bude pro žáky otevřena od 7:10 hodin.

Žádáme doprovod žáků, aby nevstupoval do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Žáci bez doprovodu – hlavní vchod do budovy školy

Po přezutí v šatně žáci absolvují antigenní test pod dohledem třídní učitelky v označené učebně. Žáci s negativním výsledkem odejdou do své třídy k výuce.

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v určené místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup. Žádáme rodiče, aby měli telefon u sebe a byli připraveni dítě neprodleně vyzvednout.

Žáci s doprovodem (rodičem, zákonným zástupcem) – sportovní hala – vchod branou mezi ZŠ a MŠ

Žáci absolvují antigenní test pod dohledem doprovodu v označené místnosti. Žáci s negativním výsledkem odejdou do šatny a  do své třídy k výuce.

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) odejdou s doprovodem domů. Je třeba kontaktovat praktického lékaře a požádat o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Samotné testování trvá přibližně 20 minut. V případě naplnění kapacity testovací místnosti  pro testování s rodiči je třeba počítat s časem na čekání.

Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testování stručný návod: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Video, jak test probíhá: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Leták pro žáky: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče:   https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Testovat se nemusí žáci, kteří mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky COVID-19. Nutno doložit!

Zároveň se testovat nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Nutno doložit!

Výuka:

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který vám sdělí TU.

Nutné dodržování homogenních skupin, hygienických pravidel, desinfekce + pravidla 3R – (chirurgické) Roušky, čisté Ruce, Rozestupy.

V případě příznivého počasí je doporučen pobyt venku.

Školní stravování:

Prezenční výuka – žáci mají oběd přihlášený automaticky, obědvají v jídelně. Kdo obědy nechce, musí si je odhlásit.

Distanční výuka – odběr do jídlonosičů z rampy – kdo měl obědy přihlášené, má je přihlášené i nadále.

Přihlašovat/odhlašovat obědy je možné do neděle 17:00 hodin na e-mailu jidelna@zszasova.cz

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky na prezenční výuce.

Lichý týden

1.A –  M. Norková – školní družina v mezipatře

2.A – A. Marková – malý školní klub (vedle sborovny)

4.A – D. Opálková – školní klub (u sportovní haly)

5.A – L. Košárková/M. Špůrková – žákovská knihovna (přízemí)

Sudý týden

1.B-  M. Norková – školní družina v mezipatře

2.B – A. Marková- malý školní klub (vedle sborovny)

3. třída – M. Špůrková – žákovská knihovna (přízemí)

4.B – D. Opálková – školní klub (u sportovní haly)

5.B – L. Košárková – učebna 5.B

Vyzvedávání žáků z družiny: rodičům není umožněn vstup do školy, u vchodu dítě předá pověřený zaměstnanec. V případě příznivého počasí bude ŠD venku, dítě předá vychovatelka.

Konzultace pro žáky

V případě potřeby je možné domluvit si individuální konzultace s učiteli (není nutný test).

Pro žáky 9. ročníku je možné uskutečnit skupinové konzultace (max. 6 žáků) za účelem přípravy k PZ (nutné testování).

Informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat, sledujte prosím webové stránky školy.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme za  vaši vstřícnost a spolupráci.

Další informace: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy v. r.

Sdílet příspěvek: