☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

rotacni2

Provoz školy od 10. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

od pondělí 10. května 2021 je umožněn návrat do školy i žákům II. stupně. Školní výuka bude probíhat rotačně.

Každý lichý týden (od 10.5.): 

Prezenčně:  1.A, 2.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8., 9.A

Distančně: ostatní třídy

Každý sudý týden (od 17.5.):  

Prezenčně: 1.B, 2.B, 3. třída, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 9.B

Distančně: ostatní třídy

Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním antigenním testem.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění. 

TESTOVÁNÍ:

I. stupeň – 1x týdně v pondělí – organizace jako doposud.

II. stupeň – 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY – 7:10 – 7:20

Po přezutí v šatně se žáci neprodleně přesunou do svých kmenových tříd.

Zahájení testování: 7:25

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v určené místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup. Žádáme rodiče, aby měli telefon u sebe a byli připraveni žáky neprodleně vyzvednout, nebo aby vybavili žáka písemným sdělením, že v případě pozitivního výsledku testu může opustit školu individuálně bez doprovodu.

Žákům s pozitivním výsledkem testu bude vystaveno potvrzení. Je třeba kontaktovat praktického lékaře a požádat o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testování stručný návod: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Video, jak test probíhá: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Leták pro žáky: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče:   https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Testovat se nemusí žáci, kteří mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky COVID-19. Nutno doložit!

Zároveň se testovat nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Nutno doložit!

Výuka:

Prezenční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin, změny se dotknou pouze hodin, které se vyučují v bloku (VV, PtČ, Inf) – bude upřesněno.

Výuka tělesné výchovy – pouze venkovní sportovní aktivity.

Výuka HV – bez hromadného zpěvu.

Nutné dodržování homogenních skupin, hygienických pravidel, desinfekce + pravidla 3R – (chirurgické) Roušky, čisté Ruce, Rozestupy.

V případě příznivého počasí je doporučen pobyt venku.

Školní stravování:

Prezenční výuka – žáci mají oběd přihlášený automaticky, obědvají v jídelně. Kdo obědy nechce, musí si je odhlásit.

Distanční výuka – odběr do jídlonosičů z rampy – kdo měl obědy přihlášené, má je přihlášené i nadále.

Přihlašovat/odhlašovat obědy je možné do neděle 17:00 hodin na e-mailu jidelna@zszasova.cz

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy v. r.

Sdílet příspěvek: