☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

INFO

Provoz školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím k provozu školy od 1. 9. 2021:

Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.

Žádáme rodiče, aby vstupovali do budovy školy pouze v nezbytných případech.

Pro všechny (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.

Ochranu nosu a úst je možné odložit při výuce ve třídě a při jídle.

Samozřejmostí je dodržování hygienických pravidel a pokynů zaměstnanců školy.

1., 6. a 9. září proběhne preventivní screeningové testování žáků.

Testovací místnost pro žáky s doprovodem rodičů (1. 9. také pro všechny prvňáčky) je ve sportovní hale – vchod ze zadní strany (od hřiště).

Ostatní žáci se budou testovat ve svých třídách.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

V případě pozitivního testu ve středu 1. 9. a v pondělí 6. 9. odchází žák do izolace a pak v doprovodu zákonného zástupce domů. Rodiče kontaktují lékaře a zajistí si potvrzovací PCR test. Ostatní pokračují ve výuce, nenařídí-li KHS jiný postup. V případě pozitivního testu ve čtvrtek 9. 9. musí opustit školu celá třída, která poté čeká na výsledek PCR testu pozitivně testovaného žáka. V této třídě následně probíhá distanční výuka, na kterou mají žáci nárok vždy, když chybí více než 50% dětí ve třídě. V případě potvrzení pozitivity se celá třída řídí pokyny Krajské hygienické stanice. V opačném případě se třída vrací k prezenční výuce.

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenčního vyučování a dalších aktivit ve škole, školní družině a školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření:

– povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole

– zákaz cvičit ve vnitřních prostorách

– zákaz zpěvu

– při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, pak škola v souladu s mimořádným opatřením MZd nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Povinnost rodičů nahlásit návrat dítěte ze zahraničí

na základě ochranného opatření ministerstva zdravotnictví Č.j : MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN ze dne 30. 7. 2021 v případě, že se Vaše děti vrátily v posledních 14 dnech před nástupem do školy ze zahraničí, je potřeba tuto skutečnost škole nahlásit – napište prosím třídním učitelům.

Dále se postupuje tímto způsobem:

1. Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR u poskytovatele zdravotních služeb.

2. V případě, že se vrátil žák ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

Výjimku mají žáci, kteří doloží potvrzení, že v posledních 180 dnech prodělali nemoc COVID-19nebo certifikát o dokončeném očkování proti této nemoci.

Seznam zemí dle rizikovosti najdete na webu ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz

Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Tomáš Brňovják v.r.

Sdílet příspěvek: