☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

4096075

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020

Hurá, jdeme do školy!  Ve středu 18. 11. se vrátí k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku.

  1. Žáci budou nosit po celou dobu výuky roušku. Přibalte jim do aktovky i náhradní kusy.
  2. Mytí a dezinfekce rukou jsou samozřejmostí.
  3. Školní družina bude v provozu, skupiny však musí být homogenní (po třídách).

1.A – M. Norková

1.B – A. Marková

2.A –  D. Opálková

2.B – M. Špůrková/L. Košárková

4. Třídním učitelkám je třeba nahlásit, které děti mají být odváděny na autobus do Veselé a Stříteže.

5. Žákům jsou automaticky přihlášeny obědy. Pokud nemáte o obědy zájem, je třeba je odhlásit.

6. Rozvrh hodin je plně v kompetenci třídní učitelky. Nebude se vyučovat tělesná a hudební výchova. Tyto předměty budou nahrazeny jinou činností.

7. Ve dnech 19.11. a 24.11. nepůjde v budově školy elektrický proud. Škola i družina budou v provozu, ale školní jídelna nevaří. Nezapomeňte dětem nachystat svačiny na celou dobu pobytu ve škole.

Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. S jednotlivými vyučujícími si lze domluvit individuální konzultace.

Budeme se těšit na další uvolňování a nástup dalších ročníků.

K. Martinková

Sdílet příspěvek: