☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

sport od 22.11.

Podmínky pro vstup do tělocvičny a haly od 22. 11. 2021

PODMÍNKY ÚČASTI NA VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH A VSTUPU NA SPORTOVNÍ AKCE OD 22. 11. 2021

Vstup do budovy je povolen pouze za splnění těchto podmínek:

1/ dospělé osoby – nad 18 musí:

a) doložit očkování nebo

b) prodělanou nemoc nebo

c) pokud je osoba „rozočkovaná“ (po 1. dávce nebo ještě neuplynulo 14 dní od druhé dávky), tak musí doložit negativní výsledek PCR testu (ne starší než 72 hodin)

2/ osoby od 12 let do 18 let – platí výše uvedené +

stačí se prokázat platným PCR testem s negativním výsledkem (ne starším než 72 hodin)

3/ osoby do 12 let se nemusí ničím prokazovat – mohou sportovat bez omezení

Při vstupu do budovy je provozovatel povinen splnění těchto podmínek kontrolovat.

V případě, že osoba odmítne prokázat, že splňuje některou z výše uvedených podmínek, nemůže být do budovy vpuštěna.

VÝJIMKA Z TOHOTO OPATŘENÍ:

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy a sportovní utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy. Osoba organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání musí vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání.

Jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob.

Negativní výsledek PCR testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní.

Mimořádné opatření zde: Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf (mzcr.cz)

Děkujeme za pochopení.                  

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy

Sdílet příspěvek: