☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhne pouze formální část zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí při zápisu.

Termín zápisu:         14. 4. 2021 – 23. 4. 2021

V této době budeme přijímat jak žádosti o přijetí, tak i případné žádosti o odklad povinné školní docházky.

Aby mohla být žádost o odklad PŠD kladně vyřízena, musí být tato žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) a doporučením lékaře pro děti, mládež a dorost nebo klinického psychologa.

Možnosti zápisu žáka do prvního ročníku:

1. Žádost poslat datovou schránkou  –  ID: iew3zdn

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  –  zszasova@zszasova.cz

3. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (klasická pošta)  –  Základní škola Zašová, 756 51 Zašová 500

4. Osobním podáním (po předchozí telefonické domluvě) tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Telefonní číslo: 704 609 153

Potřebné formuláře jsou ke stažení zde:

Dále je třeba doložit prostou kopii rodného listu jednou z výše uvedených možností.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bude-li zastupovat dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v písemné podobě nebude zasíláno.

Seznam přijatých žáků (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn po ukončení zápisu

– na vchodových dveřích školy

– na webových stránkách www.zszasova.cz

Další informace pro předškoláky naleznete v samostatné sekci:

„Pro předškoláky“

Mgr. Tomáš Brňovják v.r.

ředitel školy

Sdílet příspěvek: