☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

internet

On-line ZOO

      V pondělí 6. března navštívil žáky  3. A  a 3. B  okresní metodik prevence pan Jan Plšek z pedagogicko – psychologické poradny ve Vsetíně. Jeho program s názvem On – line  ZOO byl zaměřen na  zásady  bezpečného chování na internetu. Pan Plšek se každé třídě věnoval 2 hodiny. Jeho prezentace byla připravená jako příběh ředitelky ZOO Elišky, která řešila s jednotlivými zvířátky nástrahy, které internet skrývá. Děti pracovaly samostatně i ve skupinkách a součástí programu bylo také pár odpočinkových her. Zároveň si děti znovu připomněly zásady slušného chování k sobě navzájem, jak být dobrým kamarádem a jak pomoci spolužákovi v nesnázích.

Mgr. Dita Vaiglová

Sdílet příspěvek: