☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

BiOweb

Okresní kolo Biologické olympiády

V měsíci březnu a dubnu se na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí sešli nejlepší řešitelé školních kol Biologické olympiády ke kolu okresnímu.

Naši školu reprezentovala za starší kategorii C pouze Veronika Maňasová z 9. B, která si i přes nabitý program našla čas a věnovala se přípravě na tuto náročnou soutěž. V mladší kategorii D jsme měli 3 zástupce – Martina Kašpara z 6. třídy, Lindu Plandorovou a Michaelu Onderkovou ze 7. tříd.

Účastníci v rámci domácí přípravy museli nejdříve zpracovat vstupní úkol –  řízkovali rýmovník, tvořili kvarteto listnatých stromů nebo chovali listonohy.  Následně absolvovali teoretický test na téma Lužní les, poté poznávali organismy – 20 živočichů, 20 hub a rostlin a v poslední části na ně čekala praktická část – laboratorní úkol, kde si vyzkoušeli práci s mikroskopem.

A jak jsme dopadli?

Ve velké konkurenci gymnázií a základních škol z celého okresu se nejlépe umístila Linda Plandorová (18. místo) z celkového počtu 39 účastníků, která se stejně jako Michaela Onderková stala úspěšnou řešitelkou soutěže. Linda navíc získala dělené prvenství v praktické části, kdy se jí podařilo získat maximální počet bodů.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Martina Zbrožková

Sdílet příspěvek: