☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

image

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022


Přijímací řízení na střední školy se pro loňský školní rok, kdy výuku již významně
nenarušovala distanční výuka, „vrátilo do starých kolejí“.


Zájemci o maturitní obory měli povinnost absolvovat jednotnou přijímací zkoušku
z českého jazyka + literatury (časový limit 60 minut) a z matematiky (časový limit
70 minut) ve dvou řádných termínech. Jednotnou přijímací zkoušku připravilo
tradičně „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání“ – CERMAT.


Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po 1. kole přijímacího řízení
odpovídala číslu 100 – všech 29 uchazečů bylo přijato na zvolený studijní či učební
obor střední školy.


Převládal zájem o obory ve stavebnictví, na SPŠ stavební do Valašského Meziříčí
odešlo 5 žáků 9. ročníku. Druhé místo patřilo společně oborům v zemědělství a
v managementu, na tyto obory odešlo po 4 žácích.


Maturitní obory zvolilo 76 % žáků 9. ročníku, učební obory 24 %.
Jednotnou přijímací zkoušku mají za sebou i žáci nižších ročníků. Ze sedmé třídy
odešli na šestileté gymnázium tři žáci a z páté třídy přešel na osmileté gymnázium
jeden žák.


Rosana Kolomazníková
výchovný poradce

Sdílet příspěvek: