☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

infoabsolvent-1-400x236

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE

Mimořádná situace způsobená koronavirovou pandemií se promítla do přijímacího řízení na střední školy hned v několika podobách. První podstatnou změnou byl způsob přípravy na přijímací zkoušky, který z velké části proběhl distanční formou. Každý z uchazečů se tak podílel vlastní mírou zodpovědnosti na náročnější přípravě na první životní zkoušku. Další změna se projevila v posunutí termínů pro konání přijímacích zkoušek, tradiční dubnový termín byl nahrazen termínem květnovým. Oproti minulému školnímu roku zůstala možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.

Zájemci o maturitní obory museli absolvovat přijímací zkoušku, připravenou „Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“ – CERMAT. Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodloužil u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po 1. kole přijímacího řízení odpovídala číslu 100 – všech 39 uchazečů bylo přijato na zvolený studijní či učební obor střední školy.

Dominoval zájem o elektrotechnické obory na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm (12 žáků), druhé místo patří všeobecně vzdělávacímu studiu na gymnáziích (10 žáků), třetí místo obsadily stavební obory na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí (5 žáků).

Maturitním oborům dává přednost 85 % žáků 9. ročníku, učebním oborům 15 %.

Atmosféru jednotných přijímacích zkoušek si úspěšně vyzkoušeli i dva žáci sedmého ročníku na šestiletých oborech gymnázií. Naši základní školu však opouští jen jeden z nich.

 Rosana Kolomazníková, výchovný poradce                                                           

Sdílet příspěvek: