☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

šol.rok

Ohlédnutí za školním rokem

Ani jsme se nenadáli a je tu konec června. Všichni víme, co to znamená. Odevzdat učebnice, převzít vysvědčení a hurá na prázdniny. Letošní školní rok byl ovšem naprosto výjimečný, neuvěřitelný a doufám, že v této podobě na dlouhé roky poslední. A přitom to 1. září nezačalo úplně špatně. Pravda, při vítání prvňáčků byli rodiče ve třídách v rouškách, ale vzhledem k tomu, co se začalo dít od října, to zase nebyla až taková oběť.  Ve škole jsme se sešli všichni, a to bylo nejdůležitější.

Bohužel tento stav nevydržel příliš dlouho. Situace se začala rapidně zhoršovat a již v polovině října došlo k prvnímu omezení výuky. Žáci zasedli k počítačům, notebookům, tabletům nebo mobilním telefonům a začalo nekonečně dlouhé období distanční výuky. Postupně přicházely další a další změny v nařízeních, různé úpravy a situace se měnila téměř každý týden. Chvíli byly školy zavřené, pak se někteří vrátili, pak opět uzavřeno, rotační výuka atd. Složité období pro všechny- učitele, žáky a samozřejmě i pro Vás rodiče. Za mě bych chtěl říci, že jste to všichni zvládli opravdu velmi dobře. Takto vše probíhalo až do poloviny dubna, kdy začal postupný návrat žáků do školy. Všichni žáci se mohli do lavic vrátit až 24. května a asi se mnou budete všichni souhlasit, že to už bylo opravdu hodně pozdě. Ale buďme rádi, že se žáci vůbec do školy ještě tento školní rok dostali, viděli se se svými kamarády, učiteli a byl obnoven běžný provoz tak, jak jsme byli všichni roky zvyklí.

Na závěr bych chtěl pochválit všechny učitele, kteří v rámci svých možností dělali vše, aby se žákům v tomto složitém a velmi dlouhém období dostávalo co nejlepšího vzdělávání a jejich „mezery“ ve znalostech byly co možná nejmenší. Naprosto stejná pochvala patří rovněž žákům za jejich přístup a samozřejmě i všem rodičům, kteří tuto nelehkou situaci zvládli rovněž skvěle, snažili se svým dětem vytvořit co nejlepší podmínky pro distanční výuku a byli nepostradatelným mezičlánkem mezi učitelem a žákem.

Chci končit optimisticky, a proto budu věřit, že se v září všichni opět sejdeme ve škole.  A nejen to. Věřím, že do školy budeme chodit KAŽDÝ DEN celý školní rok 2021/2022. Myslím, že toto přání není jen moje, ale hlavně také všech učitelů, rodičů a většiny žáků. Užijte si prázdniny, dovolené, tábory. Odpočiňte si, protože nejen v následujícím školním roce, ale také v dalších letech nás čeká spousta práce při odstraňování následků distanční výuky.

Mgr. Tomáš Brňovják

Sdílet příspěvek: