☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

rousky

Mimořádné opatření od 25. února 2021

Od 25. 2. 2021 platí pro všechny osoby ve škole (zaměstnanci i žáci) povinnost nosit při pobytu uvnitř školy předepsané prostředky ochrany dýchacích cest:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Do konce týdne platí ještě výjimka:  

Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

Od pondělí 1.3.  bude tedy   nutné, aby děti používaly zdravotnickou roušku. Dají se koupit i v dětské velikosti.

Respirátory není potřeba dětem pořizovat, protože dětské velikosti respirátorů nejsou dostupné a dětem by na obličeji neseděly.

Prosíme, vybavte Vaše děti uvedenými ochrannými prostředky.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy

Sdílet příspěvek: