☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna je v provozu i v době uzavření školy. Žáci mají obědy automaticky odhlášeny, mohou si je však přihlásit a odebrat.

Možnosti přihlášení:

telefonicky: 571 634 057

e-mailem: iveta.bechna@zszasova.cz

přes aplikaci ICanteen

V době uzavření škol vaří školní jídelna pouze 1 jídlo.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů. Označený jídlonosič s připevněným čipem je nutné předem nachystat na rampu (zadní strana budovy školy), kde bude od 11:00 hodin připraven k vyzvednutí.

I. Bechná, vedoucí ŠJ

Sdílet příspěvek: