☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

covid-test

Informace k testování

Vážení rodiče,

z rozhodnutí MZČR jsme povinni provést screeningové testování žáků

v pondělí 8. a 15. listopadu 2021.

Testování bude probíhat obdobně jako v září.

Testovací místnost pro žáky s doprovodem rodičů  je ve sportovní hale – vchod branou mezi školou a školkou.

Ostatní žáci se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny ve svých třídách.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žák se ráno nahlásí v kanceláři školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří mají negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 24 hodin). Nutno doložit!

Zároveň se testovat nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 180 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo uplynulo 14 dnů od ukončeného očkování. Nutno doložit!

Žáci s pozitivním výsledkem (který nemusí ještě nutně znamenat skutečnou pozitivitu) počkají v určené místnosti na svého rodiče, kterému škola telefonicky sdělí tuto skutečnost a domluví další postup. Žádáme rodiče, aby měli telefon u sebe a byli připraveni žáky neprodleně vyzvednout, nebo aby vybavili žáka písemným sdělením, že v případě pozitivního výsledku testu může opustit školu individuálně bez doprovodu.

Žákům s pozitivním výsledkem testu bude vystaveno potvrzení. Je třeba kontaktovat praktického lékaře a požádat o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Ostatní žáci pokračují ve výuce, nenařídí-li KHS jiný postup.

Izolační místnost pro žáky s pozitivním výsledkem testu bude ve sportovní hale – vchod branou mezi školou a školkou.

Mgr. T. Brňovják, ředitel školy

Sdílet příspěvek: