☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

zs-ss

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Výsledky přijímacího řízení budou střední školy vyhlašovat v termínu:

od 19. května do 21. května 2021.

Přijatí uchazeči budou uveřejněni prostřednictvím seznamu, oznámení o přijetí se nezasílá v písemné podobě.

Nepřijatým uchazečům střední škola zasílá písemné rozhodnutí poštou.

JSTE PŘIJATI?

Je nutné nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí podat na střední školu zápisový lístek.

NEJSTE PŘIJATI?

Je možné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání.

DOPORUČENÍ – V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ KONTAKTUJTE NEPRODLENĚ PŘÍSLUŠNOU STŘEDNÍ ŠKOLU, KDE SE DOMLUVÍTE NA DALŠÍM POSTUPU.

R. Kolomazníková

Sdílet příspěvek: