☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

vysv

Informace k předávání vysvědčení za 1. pololetí

Vzhledem k epidemiologické situaci si převezmou ve škole ve čtvrtek

28. 1. 2021 výpis z vysvědčení pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Třídní učitelé 3. – 9. ročníku sdělí 28. ledna 2021 zákonným zástupcům žáků obsah vysvědčení e-mailem.

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude žákům předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, prezenční ani distanční výuka neprobíhá.

K. Martinková

Sdílet příspěvek: