☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

MDM

HRA S MATEMATIKOU U TŘEŤÁKŮ

14. března děti prvního stupně oslavily Mezinárodní den matematiky. A jak to vše proběhlo?

Žáci 3. A uspořádali za pomoci paní učitelky ve své třídě Den s matematickými úkoly a ukázali ostatním žákům, že i matematika může být o objevování, experimentování a zábavě všude kolem nás. Prostě vidět matematiku trošku jinak.

Ti nejmladší si vyzkoušeli vyluštit obrázkové sudoku, pro ty starší bylo přichystáno sudoku s čísly. Dále poznávali čísla a geometrické tvary poslepu, pomoci hmatu, měřili šířku třídy s metrovým provázkem, řešili logické hádanky, vyzkoušeli si svůj odhad. Na řadu přišly také zábavné úlohy se sirkami, stavění staveb z kostek dle předlohy a počítání s obrázky Josefa Lady.

Věříme, že se nám podařilo v dětech podpořit tvořivost, logiku a pozitivní přístup k matematice. Že jsme si všichni tuto „hru s matematikou“ užili.

Michaela Steinerová + žáci 3.A

Sdílet příspěvek: