☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

94b56f26-7997-4bbc-8272-9b5a7c216a81_900_900

Deváťáci připravili hodinu pro páťáky

V pátek 3. 6. si  žáci z 9.ročníku  pod vedením p. učitelky Hendrychové připravili hodinu fyziky pro děti z 5. A a 5. B. Ukázková hodina probíhala v nové přírodovědné a v počítačové učebně. Žáci si   vyzkoušeli vše, co probírali v hodinách přírodovědy na téma jednoduché stroje. Prakticky si děti sestavovaly volnou a pevnou kladku, kladkostroj, jednozvratnou a dvojzvratnou páku. S pomocí  interaktivní tabule si pak všichni společně vyplnili pracovní list. Za přípravu hodiny patří všem velké poděkování.

Mgr. D. Vaiglová, Mgr. J. Vašková

Sdílet příspěvek: