☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Florbal - okrskové kolo vybrané dívky 8. a 9. roč. 9.11.2023 7:30 - 13:00 Hendrychová