☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Florbal – okrskové kolo

Florbal - okrskové kolo vybrané dívky 6. a 7. roč. 7.11.2023 7:30 - 13:00 Hendrychová

Přírodovědný jaloveček – 1. st.

Přírodovědný jaloveček - 1. st. soutěž - Val. Meziříčí 7.11. 2023 - 5. vyuč. h. vybraní žáci 4. + 5. roč. Čížová