☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

adapťák

Adaptační den 6. třídy

Na začátku září se konal adaptační den pro 6. třídu. První část programu se konala v naší třídě, na druhou část jsme se vydali na školní hřiště. Počasí bylo příznivé, takže jsme byli rádi, že můžeme dopoledne strávit na čerstvém vzduchu.

Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání a spolupráci a komunikaci ve skupině pro nás připravily paní psycholožka Mgr. Martina Přikrylová a paní Mgr. Lucie Pavelková, školní speciální pedagožka. Společně jsme prožili příjemné a zároveň užitečné chvíle při stmelování našeho kolektivu. Po splnění všech naplánovaných aktivit se děti vyřádily při jejich oblíbené hře vlajky a výslednou remízou byl náš adaptační den zakončen.

S potěšením můžeme konstatovat, že se všechny děti výborně zapojovaly do aktivit, pomáhaly si navzájem a vzájemně se respektovaly. Zároveň se učily dodržovat stanovená pravidla.

Doufáme, že společně strávené chvíle pomohly k začlenění nových žáků do kolektivu a vzájemnému poznávání dětí i pedagogů.

Věra Dopiráková

Sdílet příspěvek: