Vyhledávání

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU 2019-2020


 

Které děti by se měly k zápisu dostavit?


Povinnost dostavit se k zápisu mají děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku.

Povinnost dostavit se k zápisu mají i děti, které v loňském roce měly vyřízený odklad povinné školní docházky.

 

 


 

 

 


 

Co má dítě umět před zahájením školní docházky?

 

-         je samostatné, postará se samo o sebe (oblékání, osobní hygiena, jídlo) i o své věci

-         po určitou dobu (10 - 20 min) zvládne soustředit pozornost a nenechá se vyrušit vnějšími podněty (sledovat  večerníček, poslouchat pohádku, věnuje se zadaným činnostem)

-         zvládá výslovnost všech hlásek

-         umí vyprávět krátký příběh (co je na obrázku, co dělali ve školce)

-         umí se držet jednoduchých pokynů

-         je ochotné podřídit se autoritě

-         je schopno spolupracovat s vrstevníky

-         správně drží tužku - tzv. špetkový úchop

          (nahoře palec proti ukazováčku, prostředníček zespod podpírá), ruka je uvolněná

-         používá výhradně pravou či levou ruku (je zřejmé, zda je pravák či levák)

-         umí obkreslit jednoduchý geometrický obrazec, vybarvit obrázek, napodobit tvar

-         vyjmenuje číselnou řadu a určí počet předmětů minimálně do pěti (deseti)

-         umí pojmenovat běžně používané věci a základní geometrické tvary

-         zná základní barvy, případně jejich odstíny (např. světle zelená, tmavě modrá atd.)

-         umí se bez pomoci orientovat v prostoru, pozná, co je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo,

          vpravo, uprostřed

-         začíná rozumět pojmům souvisejícím s časem - včera, dnes, zítra, ráno, večer

-         orientuje se ve svém prostředí (ví, kde bydlí) i v blízkém okolí

 

Bližší informace naleznete v DESATERU PRO RODIČE dle MŠMT.

 

 

 

 


 

Informace pro rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky

  • Žádost musí být podána do 30. 4. 2019.
  • K žádosti musí být přiloženo doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, nezapomeňte si vyřídit termín vyšetření v PPP s dostatečným předstihem.

Kontakt:  KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí

 

Ke stažení:

 


 

Předplavecký výcvik v 1. ročníku


V rámci zkvalitnění výuky plavání a v souladu s naším Školním vzdělávacím programem, budou mít žáci možnost zúčastnit se plaveckého výcviku na krytém bazéně v Rožnově p.R. již od 1.roč. Výuka ale není hrazena školou (ta přispívá jen na část dopravy autobusem). Cena 10 lekcí je asi 350 -400 Kč. Doplatek na autobus bude vybrán po ukončení výcviku.

Ke stažení:

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ
 
jméno: 
heslo:
 
Zapomněli jste heslo?
 
FOTOGALERIE